Contactgegevens

Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De klant en The Skin Company zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen. Alle geschillen zullen, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Skin Company statutair gevestigd is.

The Skin Company BV
Faradayweg 2
3208KS Spijkenisse
Nederland

Kamer van Koophandel: 75477491
BTW-nummer: NL860296830B01
Bank: ABN AMRO: 0854 5954 30
IBAN CODE: NL41 ABNA 0854 5954 30